Elektroniczne wytyczanie poziomów i ustalanie grubości wylewek

Pomiary są integralną częścią prac budowlanych. Od kilku lat na rynku dostępne są instrumenty pomiarowe nazywane niwelatorami elektronicznymi lub kodowymi, które w przypadku wykonawstwa jastrychów, zaczęły odgrywać ogromna rolę.  Niezaprzeczalną zaletą niwelatorów elektronicznych jest prawie całkowite wyeliminowanie błędu powstającego podczas odczytywania wyniku pomiaru na łacie budowlanej.

W modelach zaawansowanych, jakich jak NIV+COMP R 25 ALCASE, z których korzystamy w ciągu całego procesu wykonywania jastrychów, możemy wprowadzić wysokość repera – punktu stałego na placu budowy n.p.m. oraz wysokość projektową – zero budowy. Po wprowadzeniu tych danych przy wykonywaniu kolejnych pomiarów wynik dodatkowo będzie rozbudowany o rzędną mierzonego punktu (wysokość n.p.m.) oraz względną różnicę wysokości pomiędzy mierzonym punktem a wysokością projektową (zerem budowy), dzięki czemu w szybki i łatwy sposób, a zarazem z wielką dokładnością, możemy określić prawidłowy poziom i grubość wykonywanych posadzek.

Niwelatory elektroniczne umożliwiają również transmisje wszystkich wyników pomiarów do komputera i przeanalizowanie wszystkich pomiarów poza placem budowy.

Dzięki temu nasze wylewki betonowe są idealnie wypoziomowane.