Odbiór budowy przez klienta

Gdy posadzki betonowe są już gotowe, umawiamy się z Państwem na odbiór budynku. Na tym etapie następuje sprawdzenie przez Państwa jakości wykonanych wylewek betonowych, a także rozliczenie się zgodnie z tym, co zostało ustalone wcześniej. Rozliczenie się następuje po odbiorze i zatwierdzeniu przez Państwa wykonywanych przez nas prac. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie z powodu wielkości inwestycji i ilości potrzebnego materiału pobieramy zaliczkę.