Przygotowanie podłoża do dalszych prac

Właściwe przygotowanie podłoża jest bardzo ważnym elementem wykonywanych prac związanych z wylewaniem posadzek betonowych. Wykonując posadzki, czyli podkłady związane z podłożem, trzeba przede wszystkim zadbać o jego przygotowanie. Powinno się ono charakteryzować odpowiednią twardością i spoistością, aby mogło przenosić naprężenia oraz obciążenia, które powstają zarówno podczas wiązania wylewki, jak i jej użytkowania.

Podłoże powinno być odkurzone i oczyszczone z resztek farb, tynków, itp. Jeśli w podłożu powstały pęknięcia skurczowe, należy wypełnić je szybko twardniejącą masą naprawczą, zgodnie z zaleceniami technologii budowlanej.