Wykonanie izolacji z zastosowaniem mas bitumicznych i papy

Izolacje przeciwwodne z zastosowaniem mas bitumicznych i papy realizowane są opcjonalnie w zależności od preferencji klienta i faktycznej potrzeby ich zastosowania. Wykonujemy je zazwyczaj w garażach, na tarasach i balkonach oraz w częściach piwnicznych budynków,  jak również w przypadkach, gdy w budynkach niepodpiwniczonych posadzki na warstwie betonu podkładowego zwanego chudym betonem są wykonane poniżej poziomu terenu, na którym budynek został wzniesiony.

Papa asfaltowa charakteryzuje się elastycznością i ma dużą wytrzymałość mechaniczną. Trudno ją uszkodzić. Jest także odporna na czynniki chemiczne. Najtańsze, ale też najgorszej jakości są papy na osnowie z tektury, przyklejane do ścian lepikiem. Najpopularniejsze są papy na osnowie z włókien poliestrowych lub włókna szklanego. Do ścian fundamentowych można wykorzystywać papy modyfikowane SBS, APP lub OCB. Papy asfaltowe układa się jednowarstwowo, mocując do podłoża metodą zgrzewania.

Hydroizolacyjne masy bitumiczne to najczęściej czarne lub brązowe masy na bazie asfaltu, które po wyschnięciu tworzą elastyczną, wodoszczelną powłokę. Nanosi się je na zimno, szczotką, pędzlem lub pacą. Najbardziej popularne z bitumicznych mas hydroizolacyjnych to lepiki i masy asfaltowo-żywiczne, asfaltowo-gumowe, asfaltowo-kauczukowe oraz asfaltowo-polimerowe i asfaltowo-aluminiowe.

Część z dostępnych na rynku mas i pap hydroizolacyjnych, jednak nie wszystkie, ma w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne niszczące styropian, stosowany do wykonania warstwy termoizolacyjnej posadzki. W takich przypadkach konieczne jest dodatkowe odizolowanie tych kolejnych warstw podłogi przy użyciu folii polietylenowej.