Wykonanie wylewki cementowo-piaskowej metodą półsuchą

Podkład podłogowy popularnie zwany wylewką betonową, posadzką betonową, szlichtą lub jastrychem, to ostatnia warstwa podłogi przed ułożeniem posadzki w postaci kafli, paneli lub innych materiałów wykończeniowych. Powinien zatem być on idealnie równy i wytrzymały, ponieważ to właśnie od jego jakości zależy, czy ułożona na nim posadzka będzie trwała i odporna na  uszkodzenia mechaniczne. Wylewka chroni również izolację cieplną i przeciwwilgociową podłogi oraz izolację akustyczną stropu, a w przypadku umieszczenia w niej instalacji ogrzewania podłogowego pełni dodatkowo funkcję płyty grzewczej.

Maszynowe wylewki cementowe-piaskowe charakteryzują się półsuchą konsystencją i wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie, z wydajnością kładzenia około 150-200 m2 dziennie. Podkłady cementowe stosuje się wewnątrz i na zewnątrz budynków, w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych lub suchych, oraz w miejscach narażonych na wszelkiego rodzaju obciążenia. Można z nich również układać podkłady ze spadkiem. Spoiwo tych jastrychów stanowi cement, który jest podatny na skurcz, dlatego ważnym elementem ich wykonania jest ich odpowiednie zdylatowanie. Orientacyjna wytrzymałość jastrychów cementowych to 20-25 MPa.

W trakcie realizacji wylewek maszynowych temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić miedzy 5-25°C. Powierzchnia, na której ma być ułożony podkład, musi być czysta i sucha. Jastrychy cementowe o półsuchej konsystencji wykonywane są bezpośrednio przez naszą ekipę na placu budowy za pomocą agregatu BMS WORKER N°1 SIGMA, a składniki gotowej mieszanki rozrabia się z wodą w maszynie, z której wężem mieszanka podawana jest na strop, co przyspiesza prace i zapewnia równą i stałą jakość betonu.

Grubość jastrychu cementowo-piaskowego winna wynosić 5-6 cm lub 6-7 cm w przypadku posadzki wykonywanej nad rurkami ogrzewania podłogowego. Do mieszanki cementowej powinny zostać dodane domieszki, które poprawią parametry gotowej wylewki, między innymi plastyfikatory oraz zbrojenie rozproszone. Uruchomienie ogrzewania podłogowego oraz wygrzewanie podkładu powinno nastąpić nie wcześniej niż po 21 dniach od ułożenia podkładu. Wygrzewanie należy przeprowadzać stopniowo, podnosząc temperaturę codziennie o kilka stopni, tak aby po tygodniu osiągnąć temperaturę docelową i utrzymywać ją przez kolejny tydzień. W kolejnych dniach temperaturę w instalacji ogrzewania podłogowego należy obniżać. Na posadzkę można wejść w butach o płaskiej podeszwie po około 1-2 dniach , posadzka do dalszych prac nadaje się po upływie 28 dni (PN-62/B-10144 ).

Jastrychy cementowe należy po ułożeniu pielęgnować, zraszając je wodą, szczególnie w wysokiej temperaturze wewnątrz pomieszczeń. Nie należy otwierać okien, żeby nie przyspieszać odparowania wody z zaprawy. Świeży podkład można także przykryć folią, w celu zatrzymania parującej z niego wody. Po tygodniu zaleca się zacząć wietrzenie pomieszczeń, tak aby po 4-6 tygodniach podkład osiągnął odpowiednią wilgotność, wymaganą przed układaniem posadzek.