Zbrojenie włóknem polipropylenowym

Włókna polipropylenowe to krok w kierunku eliminacji stali w betonie. Są syntetycznym produktem specjalnie przeznaczonym do zbrojenia (wzmocnienia) betonów i zapraw cementowych. Dodanie włókien, bezpośrednio dozując do zaprawy cementowo-piaskowej, powoduje redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, tworząc w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia.

Włókna polipropylenowe stanowią doskonały zamiennik włókien stalowych w nawierzchniach betonowych. Ich dodatek powoduje, że beton staje się materiałem kompozytowym w porównaniu do betonu konwencjonalnego. Jest on materiałem podatnym, a nie kruchym, o wysokiej odporności na pękanie przy zginaniu i odpornym na udary. Wykonane z polipropylenu, wysokiej jakości włókna o specjalnie zaprojektowanym kształcie i smukłości powodują doskonałe kotwienie w matrycy betonowej, wzmacniając wykonywaną posadzkę nawet po wystąpieniu pęknięć.

Ważną właściwością zbrojenia rozproszonego jest możliwość stosowania go w dużej koncentracji, co pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom zbrojenia wtórnego, niedostępny metodami klasycznymi. Włókna polipropylenowe nie korodują i mogą być uwzględniane jako zamiennik siatek i włókien stalowych.

Zalety stosowania włókien polipropylenowych:

-ognioodporność: w przypadku pożaru, na skutek powstającej pary wodnej w betonie dochodzi do odprysków betonu. Zbrojenie rozproszone zapobiega takim odpryskom chroniąc zbrojenie betonu przed wysoką temperaturą,

-zwiększona odporność na ścieranie,

-mrozoodporność: obniżenie kapilarności betonu obniża nasiąkliwość wody i penetrację chemikaliów, olei i paliwa. Dodatek włókien polipropylenowych podwyższa jego mrozoodporność w stosunku do betonu bez polipropylenowego zbrojenia rozproszonego. Dzięki obniżonej kapilarności betonu zostaje ograniczone niszczenie betonu oraz korozja stali zbrojeniowej. Obniżenie nasiąkliwości betonu powoduje wzrost odporności na działanie cyklów topnienia i mrozu,

-eliminacja mikropęknięć: dodatek włókien przeciwskurczowych pozwala na wyeliminowanie mikropęknięć skurczowych które są m.in. punktami wejściowymi dla wody i roztworów soli. Eliminacja rys skurczowych odbywa się przede wszystkim w trakcie plastycznego wiązania. Stosowanie włókien polipropylenowych zapobiega konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i pozwala na zwiększone odstępy dylatacyjne,

-odporność na udar: włókna polipropylenowe zapewniają zwiększoną udarność i trwałość wyrobów betonowych i żelbetowych w trakcie produkcji. Dodatek włókien pozwala na wcześniejsze rozformowanie prefabrykatów i szalunków,

-urabialność: dodatek zbrojenia rozproszonego zapewnia znaczące polepszenie urabialności betonu oraz zapobiega segregacji mieszanki betonowej dzięki czemu zapewnia jednorodność betonu.